Strona główna // Kursy // Górnictwo // Dział Górniczy

Kursy

Szkolenie osób nadzorujących i wykonujących roboty strzałowe przy użyciu lontu detonującego.

Najbliższy termin:

do ustalenia

Kontakt:

kontakt@bialecki.pl

Celem kształcenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • egzekwowania przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania właściwych zachowań pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zasad sporządzania i prowadzenia dokumentacji obrotu środkami strzałowymi.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku, 
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku, 
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

 

Do kogo skierowane?

Nauczanie przeznaczone jest dla:

 • osób wykonujących roboty strzałowe: górników strzałowych i instruktorów strzałowych
 • osób dozoru ruchu nadzorujących roboty strzałowych

zgodnie § 136 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. 

Formularz zamówienia:

Termin szkolenia *
Imię i Nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:
Uwagi:
token
Prosimy przepisać kod z obrazka:*

(*) pola obowiązkowe

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04